Vi kompenserar alla resor till 110 % så att de blir klimatpositiva

Team Snabbare ser till att träningsresan söderut till sol och värme blir klimatpositiv för både dig som reser med oss, och för våra ledare på plats. Vi hoppas kunna inspirera till både träningsglädje, påfyllning av sol och värme, gemenskap med naturen - och till ett bättre klimat på vår jord.

Vi är medvetna om att vi inte är världsbäst eller miljöhjältar för att vi gör detta. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att alla kan göra något, och gärna får sprida inspirationen vidare, så att fler gör bra saker. Det här är något och det är bättre än inget. Att se till att resorna blir klimatpositiva istället för klimatnegativa kan vara en början, inom ett område som har stor påverkan.

Vi ser till att våra resor påverkar klimatet positivt istället för negativt. Därigenom drar vi vårt strå till stacken i ambitionen att begränsa uppvärmningen av klimatet till under två grader. För att nå det målet behöver vi både minska utsläppen av klimatgaser till atmosfären och samtidigt suga ner och lagra koldioxid som redan finns i atmosfären (pga av all koldioxid som redan släppts ut).

Eftersom vi är en del av problemet genom att vi flyger, känner vi att vi även vill vara en del av lösningen, genom att ständigt arbeta för att minska våra utsläpp:

  • Resa kortare och mer klimatsmart, t ex kortare resor med tåg istället för längre med flyg.
  • Välja flygbolag som är klimateffektiva i första hand, när vi ändå flyger.
  • Se till att varje deltagares och ledares resor blir klimatpositiva.
  • Inspirera andra och göra det lätt att följa detta exempel.

Andra områden vi jobbar på för att minska utsläppen av klimatgaser är maten på resmålet, hotellen vi väljer och de lokala transporterna.

Vi har investerat i projekt som gör att 110% av den mängd CO2 vi gör av med, samtidigt absorberas eller inte släpps ut på annat håll - till följd av vår investering i det man vanligtvis kallar klimatkompensering.

Vi har räknat ut och listat upp allt i vårt bolag som bidrar till CO2 utsläpp. Det gäller allt från våra egna tjänsteresor med flyg, bil, båt, buss och tåg till all el på kontoret, pappersförbrukning, uppvärmning, användning av toner mm. Vår samarbetspartner i klimatfrågor, Southpole, har sedan räknat om detta till hur många kilo CO2 vi orsakat.

För att vara på den säkra sidan att uträkningen är korrekt har vi sen lagt på ytterligare 10%. Vi har därefter valt att klimatkompensera i två olika projekt som vi beskriver mer i detalj nedan. Dessa projekt är noga certifierade vilket innebär att tack vara vår investering så minskas mängden CO2 med samma mängd som vi släpper ut. Certifieringen på dessa projekt säkerställer bl.a. att de här åtgärderna inte hade skett utan vår investering.

Alla resor som genomförs i vår regi klimatkompenseras till 100%. Då tänker vi inte enbart på flygresan utan även boende, transporter och måltider som ingår i resan. Full klimatkompensering ingår nu i alla resor och går inte att välja bort.

Vi har ett starkt samarbete med Southpole som är experter på klimatfrågor och klimatkompensation. Vi räknar framöver årligen fram mängden CO2 som våra safariresor genererat. Sedan investerar vi i certifierade projekt som reducerar minst samma mängd CO2. Vi har valt att göra det främst i två projekt som ligger i Zimbabwe och Kenya. I Kenya sker det bl a genom att investera i effektiva vedspisar som minskar förbrukningen av ved vid matlagning med ca 50% jämfört med när man lagar över öppen eld. Man ser även stora positiva hälsoeffekter eftersom det blir mindre rök inomhus. Kvinnor och barn som ofta är de som samlar ved får också mer tid till skola och andra sysslor. Dessutom innebär lägre CO2 utsläpp att avverkningen av skog blir mindre.

Investeringen som det innebär att klimatkompensera har vi valt för att det är oerhört viktigt och bråttom att bromsa den globala uppvärmningen. Vi köper oss inte ett rent samvete genom klimatkompenseringen utan gör något konkret. Devisen att ingen kan göra allt men alla kan göra något stämmer ju. Vi ser det som en självpåtagen klimatskatt där vi själva kan styra och därmed försäkra oss om att vi eliminerar minst samma mängd CO2 som våra resor ger upphov till. 

PARADIGM-PROJEKTET I KENYA
Paradigm-projektet möjliggör distributionen av 1000-tals effektiva vedspisar och ren vattenteknik till olika kenyanska samhällen. Familjer behöver nu mindre trä-bränsle för matlagning och vattenförsörjning vilket innebär att påfrestningen på de omgivande skogarna minskar. Genom att byta ut traditionella kokplattor mot lokalt tillverkade, effektiva spisar minskas bränsleanvändningen med cirka 50% och minskar giftiga utsläpp med upp till 70%. Genom att distribuera dessa moderna spisar genererar Paradigm-projektet hushållsbesparingar om ca 15% - pengar som istället går till mat, skola, avgifter och andra förnödenheter. Projektet främjar också ökad hälsa genom en förbättrad luftkvalitet inomhus, vilket väsentligt minskar antalet fall av luftvägssjukdomar och lunginflammation. Säkra vattenfilter och offentliga vattenautomater ger även upphov till att vattenburna sjukdomar förhindras. Slutligen skapar även Paradigm-projektet sysselsättningsmöjligheter och ekonomiska vinster, inte minst för kvinnor som sparar mycket tid som annars går åt till att samla ved. Läs mer om projektet, som vi gör i samarbete med vårt systerföretag African Tours & Safaris, här.

KARIBA REDD+ FOREST PROTECTION I ZIMBABWE
REDD+ står för ”Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation” vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och åtta safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. Distrikten arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya och bättre vägar och även utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten. Projektet är certifierat av VCS, CCBA. Läs mer om projektet, som vi gör i samarbete med vårt systerföretag African Tours & Safaris, här.